Rani Lakshmibai

Profession: Queen


Father of Rani Lakshmibai

Moropant Tambe

Father-in-Law of Rani Lakshmibai

Subedar Shivram Bhau

Husband/Spouse of Rani Lakshmibai

Maharaja Gangadhar Rao Newalkar

Mother of Rani Lakshmibai

Bhagirathi Sapre

Information about Rani Lakshmibai

                                                   


Copyright © IndiaBusinessZone.com. All Rights Reserved.