Leelavathi

Profession: Actress, film producer, writer, philanthropis


Father of Leelavathi

Ranga Rao

Husband of Leelavathi

Mahalinga Bhagavathar

Mother of Leelavathi

Kaveri Bai

Sister of Leelavathi

Pandari Bai
Mynavathi

Son of Leelavathi

Vinod Raj

Information about Leelavathi

                 


Copyright © IndiaBusinessZone.com. All Rights Reserved.