Ayesha Kaduskar

Profession: Actress


Brother of Ayesha Kaduskar

Rueben Kaduskar (Stand-up comedian)

Father of Ayesha Kaduskar

Pradeep R Kaduskar (Consultant)

Mother of Ayesha Kaduskar

Leena Kaduskar ( Fashion Designer)

Information about Ayesha Kaduskar

         


Copyright © IndiaBusinessZone.com. All Rights Reserved.